Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku


Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2018.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość