Akcjonariat


 

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba akcji Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów  [%] Akcjonariat według liczby akcji[%]
Karol Matczak 5 969 352 5 969 352 6,58% 6,58%
Krzysztof Grabczak 1 500 000 1 500 000 5,2% 5,2%
Mirosław Szczęsny 1 442 000 1 442 000 5% 5%
Pozostali 83,22% 83,22%

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość