Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect


W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Presto S.A.

 

 

 

(„Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”)

 

 

 

w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

 

 

 

 

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę

 

 

 

Adam Dziedzic

 

 

 

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość