Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów


Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

 

 

 

W dniu 2 czerwca 2017 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku:

 

1/    ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 86.516.601 akcji;

2/    ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 86.516.601 głosów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość