Korekta Raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku


Zarząd Presto S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku i dołoży wszelkich starań, aby takie błędy nie powtórzyły się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Dziedzic- Prezes Zarządu

  • Katarzyna Bieniek – Operator

Załączniki:

Presto_SA_raport_2_kw_2016_korekta

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość