Raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku


Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Dziedzic – Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość