Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku


Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku.

 
 
 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Adam Dziedzic – Prezes Zarządu

 

28962297_Presto_SA_raport_III_kw_2017-0.pdf

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość