Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Presto S.A.


Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Adam Dziedzic- Prezes Zarządu

 

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość