Raport okresowy za II kwartał 2017 roku PRESTO


Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Dziedzic – Prezes Zarządu

Załączniki:

Presto_SA_raport_II_kw_2017

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość