Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Presto S.A.


Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  29655162_Presto_SA_raport_IV_kw_2017-0.pdf  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość