Raport roczny na rok 2017


Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość