Raport roczny za 2016 rok.


Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2016.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
• Adam Dziedzic – Prezes Zarządu

Załączniki:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość