Raporty okresowe


Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

PRESTO SA (18/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 31089841_Presto_SA_raport_II_kw_2018_ok-0.pdf

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport roczny na rok 2017

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2017.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.               Podstawa prawna:       § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 r.               Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 roku.       Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.       Osoby reprezentujące spółkę:   Adam Dziedzic – Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Korekta Raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku i dołoży wszelkich starań, aby takie błędy nie powtórzyły się w przyszłości. Podstawa prawna:§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport okresowy za II kwartał 2017 roku PRESTO

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Adam Dziedzic – Prezes Zarządu Załączniki: Presto_SA_raport_II_kw_2017

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport roczny za 2016 rok.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku

Zarząd Presto S.A. przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej raport kwartalny za drugi kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 5.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki: Presto_raport_2_kw_2016.pdf rozmiar: 1295.4 Czytaj więcej >>

Posted in Raporty okresowe | Leave a comment

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość