Rezygnacja członka Rady Nadzorczej


Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 06 grudnia 2018 roku otrzymał oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Krzysztof Sowińskiego.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość