strona 1 z 1 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.


W dniu 28 kwietnia 2016 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. na dzień 25 maja 2016 roku: 
1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 84.000.000 akcji; 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 84.000.000 głosów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość