Treść uchwał podjętych na ZWZ Presto S.A. w dniu 3 lipca 2018 roku.


Zarząd Presto S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 lipca 2018 roku, w obecności notariusza – Michała Kołpa – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 3. z zaplanowanego porządku obrad oraz iż uchwały nr 3 – 14 nie zostały podjęte.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość