Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – Teresa Wylegała


Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „”Emitent”) informuje, iż w dniu 06.04.2018 zawarł umowę z Panią Teresą Wylegałą (nr ewidencyjny 4489),

 

 

 

której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Obrachunkowe mgr Teresa Wylegała w Gorzowie Wielkopolskim, (66-400 Gorzów Wlkp. ul. Dąbroszyńska 50, biuro ul. Kosynierów Gdyńskich 93/2) jest podmiotem wpisanym jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 731.

 

 

 

 

 

 

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Adam Dziedzic

 

 

 

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość