Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A. na dzień 13 lipca 2015r


Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.07.2015 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest konieczność zmiany uchwały ZWZA z dnia 19 maja 2015 roku odnośnie wypłaty dywidendy w związku ze stanowiskiem KDPW, który z przyczyn technicznych nie morze przeprowadzić wypłaty dywidendy w formie obecnie uchwalonej. Stanowisko KDPW znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość