Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A. na dzień 19 października 2015r.


Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.10.2015 roku na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Sowiński – Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość