Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2018 roku


Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje

(1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(2) projekty uchwał oraz

(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

(4) liczba akcji i głosów

     

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

29929088_Presto_S.A._-_NWZ_2018_r._-_ogloszenie.pdf

29929088_Presto_S.A._NWZ_2018_r._-_projekty_uchwal.pdf

29929088_Presto_S.A._NZW_2018_r._formularz_pelnomocnictwa.pdf
  

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

 

W dniu 19 lutego 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A.

na dzień 16 kwietnia 2018 roku:

1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 86.516.601,

2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 86.516.601.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość