Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2019


Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 19 grudnia 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. na dzień 16 stycznia 2019 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 28 838 867akcji;
  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 28 838 867 głosów.

32092306_Presto-_ogloszenie_NWZ-_16.01.2019-0.pdf

32092306_Presto_S.A._-_NWZ_16.01.2019_r._-_formularz_pelnomocnictwa-2.pdf

32092306_Projekty_uchwal_NWZ_-_16.01.2019-1.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość