Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lipca 2018 roku


Zarząd Presto S.A. (dalej „Emitent”) na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzeni Emitenta na dzień 3 lipca 2018 roku, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje:

1/ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ projekty uchwał

3/ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

4/liczba akcji i głosów:

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 §1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. na dzień 3 lipca 2018 roku:

ad 4/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 28.838.867. 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 28.838.867

   

 

30526878_Presto_S.A.___formularz_pelnomocnictwa-2.pdf

30526878_Presto_S.A.___ogloszenie_ZWZ-1.pdf

30526878_Presto_S.A.___projekty_uchwal-0.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość