Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2016 roku


Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4w Warszawie.

 

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Załączniki:

1/        Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2/        Projekty uchwał na ZWZ

3/        Wzór pełnomocnictwa i formularza

załączniki

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Krzysztof Sowiński – Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość